Veteranresa 2 September 2008 till Säve och Älvängen.

Ny resa, nya lärdomar

Veteranerna ser till att förlusta sig. Denna gång besökte vi Aeroseum i Säve och repslagarmuséet i Älvängen.

Den 2 september avgick två bussar med ett 70-tal Ringhalsveteraner norrut för att besöka ovannämnda intressanta resmål. Eftersom vi var en så diger skara fick vi dela på oss så att den ena bussen besökte Säve först och den andra gick utmed Götaälvdalen upp till Älvängen och respslageriet.

Stiftelsen Aeroseum arbetar sedan 1999 med att bevara de historiska berganläggningarna vid f d F9 i Säve. F9 blev 1942 den första flygflottiljen i Sverige och troligen i världen med en skyddande berghangar. Den ligger 28 meter under jord och där pågick en febril verksamhet. Hangaren invigdes 1955 av Gustav VI Adolf och den var avsedd att skydda U29 – Flygande tunnan J29 – mot bombhot. Ingen i omgivningen visste om att anläggningen fanns då den byggdes till största delen nattetid. Den var alltså topphemlig.

Vi blev guidade runt och fick både se och provsitta olika flygplan och helikoptrar. En del fortfarande i bruk, medan andra endast var utställningsföremål.
08host_0027.jpg (62142 bytes)
               08host_0011.jpg (73365 bytes)
Dagens fotograf alf provsitter ett mini-kontrollrum.                        Häftig maskin för repslagning

Efter den guidade turen åkte vi till Kungälv – Fars Hatt - och intog en superb lunch och där sammanstrålade vi med den andra bussens deltagare. När vi var mätta ock glada gick vi åter in i bussarna för att växla resmål.

Nu blev det Repslagarmuséet i Älvängen som fick ta emot nästa kull veteraner. Vi togs emot av en mycket humoristisk och kunnig gentleman som berättade att man i början av 1990 bildade föreningen "Bevara Repslagarbanan" för att undgå att banan skulle rivas. Banan är nu i kommunens ägo, men föreningen har ansvaret för driften och har lagt ner stor möda på att återställa byggnad och maskiner. 1996 förklarades den som byggnadsminne.

Repslagarbanan är unik. Den är 300 meter lång och har två repslagningsmaskiner som är användbara, vilket vi också fick se prov på. Vi fick känna på fibrer, garn, rep, trossar och andra tågvirkesprodukter samt känna lukten av tjära och som slutpunkt visades en film.

Som ytterligare information kan nämnas att allt tågvirke till Ostindienfararen har tillverkats i Älvängen.

08host_0005.jpg (63833 bytes)

Naturligtvis förekom viss förplägnad

Så var dagen slut, men det blev en mycket trevlig och lärorik dag .Det är aldrig för sent att insupa kunskaper.

För Ringhalsveteranerna

Kerstin Björklund skrev och Alf Haraldsson fotograferade
JBLA 2008-09-25