Besök Södra Cell i Värö 
Tisdagen den 21 april var vi drygt 40 medlemmar från Ringhalsveteranerna, som besökte Södra Cells anläggningar i Värö. Väl framme vi receptionen blev vi indelade i fyra grupper och varje grupp fick var sin ciceron. Vi blev tilldelade skyddsutrustning, (hjälm och reflexväst) och var sitt headset, som var kopplat till resp. cicerons mikrofon.
 dsc_0007.jpg (75708 bytes)

Entré vid Södra Cell Värö
 

Visningen började med att vi fick se hela tillverkningsprocessen av pappersmassa och vi fick gå ganska mycket för att klara av detta, bl a 95 trappsteg upp till manöverrummet för kokeriet. Vi fick lära oss mycket om hur processen fungerar och vi fick också veta att man tillvaratar i stort sett allt, som massaveden innehåller. Det som inte används här t ex bark säljs bl a som biobränsle. Anläggningen är helt självförsörjande på el och levererar också värme till Varbergs fjärrvärmenät.

 
Efter denna visning  fick vi en stunds vila och vi intog också en god lunch.

 
Efter lunch var det dags för visning av sågen och detta var också en intressant upplevelse. Det var spännande att se hur timmerstockarna barkades av, sorterades, sågades i olika dimensioner, torkades och sedan packades. En stor del av brädorna gick också genom hyvleriet innan de packades.

dsc_0002.jpg (96604 bytes)   dsc_0006.jpg (105308 bytes)  
Utdelning av hjälmar mm.                                        Flisskopa fylld av veteraner

Som sammanfattning kan nämnas att vi blev imponerade av anläggningarna och av den fina miljöprofil, som företaget har.  I Värö har Södra cell sitt forsknings- och utvecklingscentrum och massa från de andra bruken både i Sverige och utomlands skickas regelbundet till Värö för kontroll och analys.

 
Ett annat minne av dagen var de kunniga och trevliga ciceronerna, som visade oss runt. Vi var alla mycket nöjda med dagen och ett besök kan verkligen rekommenderas.


Kurt Johansson
Foton  Affe
  
JBLA 2009-04-22