Vattenfalls Ringhalsveteraner                                                                     

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

 MEDLEMMAR

Medlemsavgift 2010     100 kronor

Antal medlemmar:               2010-01-01                280
                                          2010-12-31                 299 

 MEDLEMSMÖTEN

Årsmöte 2010-03-10,   (59 medlemmar)

Noterbart från mötet:        - Jan Stenberg kåserade om fåglar

- Sigvald Hallberg informerade om Vattenfall och Ringhals 

Höstmöte 2010-10-20   (58 medlemmar)

Noterbart från mötet: 
- Bo Fransson kåserade om ”Det var dans i Folketspark)
- Lars Eliasson berättade om vad som händer på Ringhals

STYRELSEMÖTEN

Styrelsemöten, ord           6 (18 jan, 10 mars, 5 maj, 25 aug ,13 okt. 1 dec)

 Utöver ordinarie möten har styrelsen haft kontakter per telefon och e-post.

 RESOR/UTFLYKTER
                 
010-05-23-26  -Resa till Åland i dagarna tre (49 delt)

                    2010-05-05       - Besök på Vendelsö (30 pers)

                   2010-08-19    - Eftermiddagsutflykt till Torpa kyrka mm (15 delt)

                   2010-08-26       - Resa till bl a Töllstorps industrimuseum (57 delt)
                   2010-12-09       - Julbord på Onsala herrgård (144 delt)

                                                                  1

 

 Kurser

En ”Trafikkurs” anordnades den 4 november i vilken ett 25-tal personer deltog.

              Styrelsen 

                 Kurt Johansson                                                             Jan Troedsson 
                
Ordförande t o m 2010-08-31                                        Ordförande fr 2010-09-01

Lennart Wilén                                                               Ola Hernvall
               
     Vice Ordförande                                                            kassör 

Kerstin Björklund                                                         Knut Wetterberg
Sekreterare                                                                    Klubbmästare

Ingrid Larsson
Suppleant