Ringhals Veteraner har träffar för att lära känna Norra Hallands historia lite mer.

Torsdagen 19 augusti 2010 var det dags för Torpa kyrka, ”Nola röse” och ”Pigepatten”.

10 Veteraner och 5 respektive mötte upp vid Torpa kyrka där vi fick en intressant information och guidning av Lennart Larsson kyrkvärd och v ordf. i Lindberga hembygdsförening.

Han berättade om den gamla kyrkan från 1200-talet och det säregna utseendet med fönster på en sida, tornet åt öster och fantastiska takmålningar, 250 år gamla mycket vackra och välbehållna och om hur gudstjänsterna gick till på den tiden. De var långa och alla församlingsbor måste vara med, kvinnor satt till vänster på den mörka, onda sidan och männen på den högra sidan vid fönster och med plats för sina svärd.

 Han berättade anekdoter om präster och kyrkvärdar som betytt mycket för församlingen, som var en liten församling utan gods och herresäten, men med välbeställda bönder.Om stendopfunten som har tillbringat en tid som dryckeskärl till kossor och som återbördades till kyrkan på 1960-talet. Båda mina söner är döpta i den.

torpa780.jpg (61294 bytes)  torpa786.jpg (80536 bytes)
Koret                                                                       Det välbehållna taket - målat på 1700-talet.

Vi tittade också på den nya delen av kyrkogården med den väldigt vackra vattenspegeln som är donerad av en f.d. granne till kyrkan och invigdes 2009.

Sedan packade vi ihop oss i några bilar och körde in till ”Nola Röse” ett gravfält som ligger vid skogsvägen mellan Fågeldammen i Tångaberg och Varberg nord. Där smakade medhavd fika gott och vädret var på gott humör. Gravfältet omfattar gravar under 2000 år, tusen år före k.f. och tusen år efter. Många kullar är kvar men många har blivit en väldigt vacker stengärdesgård runt reservatet. Lindberga hembygdsförening hjälper till att sköta och hålla rent tillsammans med ett antal djur som betar där sommartid. En vacker rofylld plats som man kan komma fram till.

Därefter vidtog en promenad först på en stig, sedan in i skogen, därefter bergsbestigning till ”Pigepatten”, väl framme kan man förstå hur namnet kommit till.

../../Patten795.jpg (235430 bytes)    Patten794.jpg (90702 bytes)

Pigepatten                                                                Några av Pigepattenbestigarna. 
Foton Familjen Gösta Andersson

Några klättrade upp och såg utsikten in över Varberg med hamnen, fästningen, höghusen på Breared, Träslövs kyrka och vindkraftverken i Tvååker, en annorlunda synvinkel på Varberg.

Efter detta var utflykten över och var och en tog sig hemåt efter en intressant eftermiddag.  Vi tackade Lennart med boken ”Från ingenting alls till Ringhals”,
som han blev glad för med det genuina hembygdsintresse han har.

Vid pennan

Ingrid