Ringhalsveteraner på ”Kurs i trafikkunskap”

 Torsdagen den 4 november var det dags att friska upp minnet avseende trafikkunskap i Infocenter på Ringhals. Ett tjugofemtal deltog, varav några var respektive.

Kursen var upplagd på två delar.

Första delen behandlade ”Trafikmedicin (hur åldern påverkar vårt beteende i trafiken)”, där läkaren Anne-Marie Olsen från Previa berättade att det inte finns några belägg för att äldre sticker ut i olycksstatistiken och att man blir försiktigare med stigande ålder. Däremot försämras reaktionsförmågan samt ögats synfält på grund av grå och/eller grön starr.

Känslomässigt är det oftast mycket svårt att komma till insikt om när det är dags att sluta köra bil. Läkarna tycker att det är svåra frågor att hantera och vill gärna att de närmast anhöriga tar tag i frågan.

Kurt Johansson tackade Anne-Marie för ett intressant föredrag och efter en bensträckare med kaffe och fralla startade del två med ”Uppfriskning av kunskaperna om trafikregler, vägmärken mm” med Ronny Bergman från Varbergs trafikskola.

Ronny visade bl a statistik över antalet döda och skadade i trafiken i olika delar av världen, utan att den väcker någon större uppmärksamhet. Han underströk även vikten av att inte överskrida hastighetsgränserna och att tillåten hastighet många gånger kan vara för hög. Man ska visa vänlighet och vara framåtsyftande för eventuella faror och hinder.

Körning i rondell diskuterades och där hade Ronny inte samma uppfattning som Vägverket när det gäller att visa tecken. Högerregeln och kommande hastighetsbegränsningar till 30 km/tim i Varberg diskuterades också.

Avslutningsvis gav Ronny tips om en del knep hur man minskar bränsleförbrukningen med tanke på miljön. Planera körningen genom att minimera bromsande och stopp samt kör på hög växel och låga varvtal var några av tipsen.

Kurt tackade även Ronny för ett givande uppfriskande av våra kunskaper. Avslutningsvis fanns det en del broschyrer att plocka med sig om eftermiddagens ämne.

Vid pennan

Jan Troedsson