Ringhalsveteranerna på Skåneresa 2011-09-07

En stormig septemberdag åkte veteranerna söderut för att besöka tunnelbygget vid Hallandsås samt banmuséet i Ängelholm.

Två så gott som fullsatta bussar transporterade oss först till en gemensam förmiddagsfika på Rasta på Hallandsåsen. Sedan delade vi på oss och den ena bussen åkte till Trafikverkets informationsbyggnad på södra sidan av Hallandsåsen. Där fick vi först titta på en film om hur bygget av tunneln går till och här kommer lite fakta.

Trehundrafemtio personer från nästan hela Europa och tunnelborrmaskinen Åsa bygger tunneln som skall tas i drift 2015. Åsa är en 250 meter lång och arbetet pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. Arbetet bedrivs i tvåskift med 20 personer på varje skift. Det ena tunnelröret är klart och det andra knappt färdigt till hälften.

Borrmaskinen väger 3 200 ton och har en diameter av 10,6 meter. Samtidigt som maskinen borrar sätts tillsammans 40 000 betongsegment som väger 12 ton vardera, är 54 cm tjocka och har en längd av 2,2 meter runt själva borrhålet.

  1109skaane2.jpg (81013 bytes)      1109Skaane1.jpg (63185 bytes)
Informatören stående på tunneln                              Modell av 250 m Åsa, 3200 ton, diameter 10,6 m.

När båda tunnelrören är klara kommer kostnaden att ligga på 10,5 miljarder i 2008 års penningvärde vilket är en astronomisk summa, men som man hoppas ska innebära att man i framtiden ska kunna öka transportmängden gods från väg till järnväg och därmed minska utsläppen från den den hårt belastade E6 som passera Hallandsåsen. Med den sträckning som finns idag går det bara att köra fyra tåg/timme. När tunneln är klar ökar kapaciteten till 24 tåg/tim.

Efter att vi blivit fullmatade med information gick färden vidare till Hamnkrogen i Skälderviken där vi blev serverade lunch.

Efter lunchen delade vi på grupperna igen och nästa resa tog oss till Banmuséet i Ängelholm där vi fick höra om den svenska järnvägshistorien i ett om- och tillbyggt lokstall från 1898. Där fick vi följa järnvägens utveckling på en stor modellbana samtidigt som det visades en film.

Och som om detta inte räckte fick vi göra en naturtrogen åktur i en loksimulator där man kunde känna alla skarvar, lutningar och samtidigt fick en underhållande beskrivning av alla järnvägens epoker. Därefter gick vi runt och tittade på gamla ånglok och annan järnvägsutrustning från det då järnvägen byggdes och fram till nutid. Vi fick även en mycket bra lektion av Jan Sandgren som kunde det mesta om hur bl a ett ånglok fungerade.

Slutligen åkte vi till till Killeröds kafé för att inmundiga eftermiddagsfika innan vi styrde kosan hem igen efter en mycket bra dag.

För Ringhalsveteranerna

Kerstin Björklund