Ändrade rutiner för Ringhalsbesök

Ringhals AB anställda som har gått i pension har möjlighet att komma in på Ringhals för möten, arbetsplatsbesök m.m.

RAB pensionärer ska föranmälas i SAP enligt ordinarie rutiner av en tillträdesansvarig på Ringhals. Finns inte personen upplagd som tjänstebesökare, alternativt entreprenör med firma Ringhals AB Pensionär, ska personen läggas upp enligt detta.

Vid tillträde till bevakat område måste ciceron möta upp och ledsaga under hela besöket.

Ringhals pensionärer är befriade från drogtest.

Krav Skydd och säkerhetsutbildning

Ni är alltid välkomna med frågor om det är något som är oklart.
Funktionen Tillträdesservice är bemannad måndag - fredag kl. 07:00 - 16:30 och nås på
mail: access.ringhals@vattenfall.com
telefon: 0340-667372 alt 0340-67900