Deponering av handlingar 

Ringhalsveteranerna har lämnat över handlingar för förvaring hos Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.
Detta gjordes den 25 mars och för intresserade finns de tillgängliga på Varbergs fästning.
Där finns bl a 

Protokoll från 1995-2005

Års- och revisionsberättelser 1995-2005

Stadgar 1996

Medlemsförteckningar 2003

Korrespondens 2003-2006 samt

Särskilda handlingar rörande resor och andra arrangemang 2003-2006.

 Arkivet har förteckningsnummer 895 i depån.

 Intresserade har möjlighet att ta del av handlingarna då de är offentliga.