Ringhals Konstklubb

”Årsmöte och dragning”

På grund av nya direktiv med max 8 personer samlade samtidigt i denna Corona-pandemi måste vi tyvärr flytta på årsmötet och konstdragningen.

I nuläget vet vi inte hur länge restriktionerna gäller men vi återkommer i januari och ser hur läget ser ut då.

Vi förlänger även möjligheten till att bli medlem till 31 dec-20. Detta då väldigt många av personalen jobbar hemifrån och kanske missat att se våra fina konstverk som finns i RG21-entrén. Foton och förteckning finns på vår hemsida: http://insidan.ringhals.vattenfall.se/medarbetarservice/halsa-fritid/Fritidsforeningar/Ringhals-konstklubb/

Vår plan är att ha utlottningen separat (med bara styrelsen och två vittnen) och sen presenteras vilka vinnarna är. De som har vunnit får komma och välja konstverk vid ett tillfälle där vi delar upp dem i mindre grupper. Troligtvis blir det här i januari. (Vi vill avvakta över julen eftersom så många jobbar hemma nu och restriktionerna är så hårda.)

Hälsningar
Styrelsen

Årets julbord inställt.

Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att ställa in årets julbord. Under rådande pandemi är det inte förenligt med Folkhälsomyndighetens direktiv att samla en stor grupp där flera tillhör olika riskgrupper.

Medlemsbrev RIVET augusti 2020

Hej alla tappra Ringhalsveteraner!

Vi hoppas att ni alla har haft en bra sommar och klarat er från pandemin.

Det är ju fortfarande ett besvärligt läge för oss, mest med tanke på att vi inte kan träffas under normala betingelser inomhus.

Styrelsen har träffats några gånger under våren, samt ett möte nu i slutet av augusti. Alla möten per telefon.

Vi beslöt nu att ställa in de aktiviteter i höst som vi haft med i programmet. Detta naturligtvis enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer där vi äldre ska vara extra försiktiga. Det känns inte ansvarsfullt att ha några möten eller studiebesök förrän vi kan se att det är riskfritt.

Om situationen förändras till det bättre, så kommer vi naturligtvis så fort som möjligt att starta upp igen. Det vore trevligt om vi kunde ordna ett julbord, även om det just nu ser väldigt mörkt ut.


Nisse, vår webansvarige, har skapat en ny hemsida för Rivet. Vi har diskuterat frågan ett tag. Det var dags nu att förverkliga av flera olika anledningar. Dels för att det efter ägarskifte på webhotellet blivit svårare att hantera, och dels för att få en enklare och lättare struktur och åskådliggörande.

Ni använder samma adress som tidigare, rivet.se, för att komma till nya hemsidan.

Vi önskar er alla en fin fortsättning på hösten, och att vi så snart rekommendationerna mildras kan träffas igen för trevlig samvaro.

Styrelsen

OBS! Årsmötet inställt

Årsmötet inställt tills vidare.

Då Ringhals beslutat att ej tillåta externa besök i sina lokaler samtidigt som Rivets styrelse anser att medlemmarna ej ska utsättas för risken med Coronaviruset kommer årsmötet att hållas senare.
Ett brev kommer att gå till alla medlemmar angående uppskjutningen av årsmötet. Inget nytt datum kan anges utan vi får avvakta tillsvidare.