Medlemsbrev Rivet juni 2021

Hej alla Ringhalsveteraner!

Så har vi då snart nått Midsommar och första halvan av 2021. 6 månader som i stort gått i vaccinationsfrågans tecken. Vi hoppas och tror att ni alla nu har erhållit båda sprutorna mot covid 19, och att ni är friska o krya.
Vi har, som ni säkert förstår inte kunnat avhålla några live aktiviteter ännu, men vi börjar så smått kunna se ljuset i tunneln.

Den 14 juni kunde vi via ett digitalt möte få bra information från Ringhals av VD
Björn Lindhe, personalchef Pia Kilbo, avvecklingschef Lars Björnqvist samt underhållschef Katarina Rogerstam, tillika Rivets kontaktperson på Ringhals.
En viktig del som berördes var den Omställning/Anpassning från 4-blocksdrift till 2- blocksdrift, vilket innebär en nedskärning av personalstyrkan från idag 1100 anställda ned till 960 anställda vid årsskiftet 2022/2023.
Om Ringhals efter revisionerna öppnar upp möjligheten att få hyra hörsalen skall vi ordna ett Höstmöte i oktober/november.

Rivet har i år funnits i 25 år och det måste vi ju fira. En preliminär gemensam träff för detta 25-årsjubileum och Julbord planeras för i november/december någon gång.

Ha de gott och lev väl, så ses vi lite senare.
Styrelsen

Kallelse till Ringhalsveteranernas årsmöte 7 april 2021.

Dag: Onsdag 7 april 2021. Klockan 09.00

Årsmötet kommer på grund av rådande restriktioner att hållas digitalt i
Microsoft Teams.
Anmälan krävs.

OBS! Ni behöver inte göra något nu OBS!

Bengt Ejenmark, EJEN Consulting, kommer att hjälpa oss med det
tekniska, han kommer att skicka ut ett mail med information och med länk
för anmälan cirka 14 dagar innan årsmötet.
Anmälan görs då via den länken till Bengt Ejenmark.

Ni som då anmäler er, får längre fram ett mail med länk för anslutning till
mötet, när det är dags.

Välkomna

Ringhalsveteranernas styrelse