Styrelsen

Ordförande

Kjell Svensson
Veddige

Vice Ordförande

Ulf Nilsson Varberg

Kassör

Rita Olofsson Stråvalla

Sekreterare

Hans Edvinsson
Varberg

Klubbmästare

Birgitta Wahlström
Varberg

Suppleanter

Hans Länsisyrjä
Varberg

Lars Martinsson
Varberg

Webbmaster

Nisse Svensson
Glommen