Styrelsen

Ordförande

Kjell Svensson
Veddige

Vice Ordförande

Ulf Nilsson Varberg

Kassör

Rita Olofsson Stråvalla

Sekreterare

Hans Edvinsson

Klubbmästare

Birgitta Wahlström

Suppleanter

Hans Länsisyrjä
Lars Martinsson

Webbmaster

Nisse Svensson
Glommen