Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse till Ringhalsveteranerna årsmöte 2024
Dag: Fredag 22 mars 2024.
Tidpunkt:  Start kl. 08.00.
Plats: Ringhals Infocenter, hörsalen.

*Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.

Program Fredag 22 mars.
08.00–08.30 Öppnande av möte, inledning Årsmöte.
08.30-ca.10.00 Andres Ahagen informerar om avvecklingen R1/R2.
Därefter kort bensträckare.
10.15–ca. 11.15 Årsmöte.
ca. 11.15–12.00 Fika och lättare förtäring.
12.00-13.00 Björn Linde informerar om Ringhals och Vattenfall.
ca. 13.00-13.20 Ev. kvarstående frågor och Avslutning.

Anmälan krävs för planering av förtäring.
Anmäl dig senast torsdag 14 mars.
OBS!  Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
eller på telefon:  0706987106   (Ulf)
 
Välkomna 
Ringhalsveteranerna styrelsen.

Dagordning Ringhalsveteranerna Årsmöte 2024.
1.                   Mötets öppnande.
2.                   Godkännande av dagordning för mötet.
3.                   Val av ordförande för mötet.
4.                   Val av sekreterare för mötet.
5.                   Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordförande  justera protokollet.
6.                   Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
7.                   Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.                   Ekonomisk redovisning.
9.                   Revisorernas berättelse.
10.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.                Rivets program för 2024.
12.                Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2024.
13.                Fastställande av årsavgiften för år 2025.
14.                Val av ordförande för 1 år.                                       (mandattid 1 år).
15.                Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2 år
                     och en ordinarie styrelseledamot för 1 år.                (mandattid 2 år)
16.                Val av två suppleanter för 1 år.                                 (mandattid 1 år).
17.                Val av en revisor för 2 år.                                          (mandattid 2 år).
18.                Val av en revisorssuppleant för 1 år.                         (mandattid 1 år).
19.                Val av tre personer till valberedning varav
                      en skall vara sammankallande.                                (mandattid 1 år).
20.                Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
21.                Övriga frågor och information från styrelsen.
22.                Mötets avslutande.

Årsmöte

RIVET:s årsmöte kommer att hållas fredag 22 mars kl. 08.00 – 13.00

Motioner bör vara inlämnade senast 18 februari så styrelsen kan behandla dem på sitt nästa styrelsemöte.

Kallelse med anmälan till årsmötet kommer senare.

/Styrelsen

Nostalgi konsert i Falkenberg

Hej alla Ringhalsveteraner.
Jag har under ett antal år arrangerat populära 60 & 70-tals nostalgikonserter i Falkenberg. 10 februari 2024 är det åter dags att köra en ny konsert i Falkhallen i Falkenberg.
Det slog mig vid årets trevliga julbord med Ringhalsveteranerna att jag skulle kunna bidra med billiga biljetter till mina gamla arbetskamrater. Den första föreställningen kl. 16.00 är helt fullsatt (400 personer). Men på den extra insatt föreställning kl. 19.00 har jag möjlighet att lägga undan biljetter till dig.
Är du intresserad så beställ din biljett via min mejl    ulf.g.andersson@hotmail.com  
Biljetten kostar för dig 330 kr i stället för ordinarie pris på 395 kr.
Man kan betala med swish och jag ska se till att du får bästa plats.
Hoppas att vi ses.   Ulf Andersson   0706-81 29 77

Bifogar tre länkar till Youtube klipp från förra konserten som smakprov.
 https://youtu.be/3liEFecBVrw    https://youtu.be/BAIPorq82z4    https://youtu.be/zHIucujnsxI

Konstklubbens årsmöte och konstdragning

Ringhals konstklubb

Årsmöte och därefter konstdragning

När: Måndag den 18 december kl 16.00

Var: Infocenters hörsal

Vi bjuder på fika!

Nu hänger tavlorna till allmänt beskådande i foajén i RG 21. Hoppas ni gillar våra inköp.

Om du inte kan närvara så är det bra om du gör ett val på konstlistan och lämnar den till en vän som då bevakar att du får den vinst du önskar (om du vinner) och kan ta med sig den till dig. Styrelsen har tyvärr inte möjlighet att ta emot dessa listor!

Tavlorna ser du här

Vår rekommendation är att stryka de tavlor man inte vill ha och sedan rangordna de man vill ha.

Välkomna Styrelsen

RIVET åker till Falkenbergsrevyn 8 februari

Ringhalsveteranerna har bokat in ett antal biljetter till  
Falkenbergsrevyn, ”Tvärdraget” Torsdag 8 februari 2024.

Program – Torsdag den 8/2, 2024.
Vi åker med Veddige Buss.
12.30 Veddige, Parkering Lågprislegenden.
12.40  Circle K Varberg Nord.
12.50  Varberg Arena Påskbergsvallen.
Anm. På begäran ev. ytterligare påstigning efter vägen.
13.30 – 14.30 Dagens Lunch i Falkenberg.
15.30 – ca. 18.00 Falkenbergsrevyn Tvärdraget.
ca. 18.15 Hemresa.
Hemma igen i Veddige ca. 19.15.

Anmälan krävs, begränsat antal platser.
Pris 300 kr för medlem, 700 kr för medföljande.
Ingår: buss, dagens lunch och Falkenbergsrevyn.  
Bindande Anmälan, senast torsdag 30 november.  

Begränsat antal platser, reservation efter tidpunkt för anmälan.

Betalning först efter det att ni har erhållit en bokningsbekräftelse.
Bekräftelse kommer att skickas ut ungefär 8–10 december.
Betalning till RIVET Bankgiro, enligt info vid bekräftelsen.

OBS! Anmälan är bindande, senast torsdag 30 november:
Härmed anmäler vi.
Namn :                                                       Tel:
Ange Önskad påstigningsplats:  
           
Viktigt ! Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
frågor telefon 0706987106  Ulf , Anmälan är Bindande.

Glöm ej att ange önskad påstigningsplats i anmälan.  
 
Välkomna
Styrelsen Ringhalsveteranerna.

Inbjudan Ringhalsveteranernas julbord

Torsdag 7 december 2023 kl.18.00.
(Restaurangen öppnar kl. 18:00, insläpp från kl. 18.00) Västerport Kök, Otto Torells Gata 16 Varberg (vid högskolan)

Pris: Medlem 300 kr och för Respektive 700 kr

Anmälan krävs. Anmälan sker genom att betala in avgiften på Ringhalsveteranerna bankgiro. Betalning Ringhalsveteranerna Bankgiro 5533-0336

OBS! Viktigt
: Ange era namn + Julbord vid betalning.
Alltså: Inbetalt bankgiro = anmäld (glöm ej ange namn)
Inbetalning = anmälan senast måndag 20 november.
Anmälan är bindande

Välkomna Styrelsen Ringhalsveteranerna

Kallelse till Rivets höstmöte 2023

Tidpunkt: Torsdag den 2 november 2023 kl. 08.30.
Plats: Ringhals Informationscenter.

08.30. Inledning RIVET.
09.00. Information från Ringhals/ Vattenfall, VD Björn Linde.
ca.10.10. Kaffepaus.
ca.10.40. Fortsatt möte, information och diskussion RIVET.
ca.11.00. Underhållning/ föredrag. Lennart Palm.
ca.12.10. Avslutning därefter lunch för den som önskar.
ca.12.15. Lunch i V2 för den som så önskar.

Anmälan krävs för den som önskar delta på Lunchen.
Anmälan lunch senast fredag 20/10.

OBS! Ni anmäler er till mail: nilsson.varberg@telia.com eller på telefon: 0706987106 (Ulf)

VÄLKOMNA!
Ringhalsveteranerna Styrelsen

Studiebesök Borås energi och Rydals museum.

Ringhalsveteranerna besöker Borås Energi, Sobacken och Rydal museum.

Ringhalsveteranerna studiebesöket torsdag 14/9. Borås Energi,
Miljö-Kraftvärmeverk och Avfallsanläggning, Sobacken, Rydboholm.
Och besök Rydals Textilmuseum, med besök på Vattenkraftstationen.  
Lunch på Rydals Herrgård.

Program – torsdagen den 14/9:
Vi åker med Veddige Buss.
08.00 Varberg Arena Påskbergsvallen.
08.10  Circle K Varberg Nord
08.20  Veddige Parkering Lågprislegenden
Anm. På begäran ytterligare påstigning efter vägen (Horred, Björketorp, . . . .)

09.30 – 11.00 Besök Borås Energi, Sobacken (fika).
ca. 11.15 – 11.45 buss till Rydal.
12.00 – 13.00 Lunch Rydals Herrgård.
13.30 – ca 15.00 Guidad tur med maskinvisning Rydals Textilmuseum,
samt besök Rydals vattenkraftstation.
Åter i Varberg ca. 16.30

Anmälan krävs: Pris 200 kr för medlem och 300 kr för medföljande.
Ingår buss, visning, fika, lunch.

Anmälan skall ske senast tisdag 22 augusti.

OBS! Begränsat antal platser, reservation efter tidpunkt för anmälan.

Betalning sker först efter det att ni har erhållit en bokningsbekräftelse.
Bekräftelse kommer att skickas ut ungefär 25 augusti.
Betalning skall då ske till RIVET Bankgiro, enligt info vid bekräftelsen.

Anmälan senast 22 augusti: Härmed anmäler vi.

Namn :                                                       Tel:

Ange Önskad påstigningsplats:  
           
Viktigt !!!  Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
frågor telefon 0706987106  Ulf

Glöm ej att ange önskad påstigningsplats.

Välkomna

Styrelsen
Ringhalsveteranerna.