Rivets utflykt till Ängelholms flygmuseum

Onsdagen 24 april startade bussturen mot Ängelholm i Veddige med stopp i Varberg och upphämtning av de tre sista deltagarna i Falkenberg. Vi blev 41 deltagare som såg fram emot en trevlig och intressant dag.

Ankomst till muséet som var inhyst i en gammal hangarbyggnad.

Besöket inleddes med kaffe och ost/skinkmacka som smakade gott efter bussfärden. Våra guider presenterade sig och berättade om museets tillkomst och om nedläggningen av flygflottiljen.

Det var trångt i lokalen med många flygplan andra fordon och mycket andra prylar.

Guiden Bengt berättar här entusiastiskt om ”Flygande tunnan” för intresserade åhörare.

Draken det första moderna svenska flygplanet.

Viggen var det största planet och också det som slukade mest bränsle.

JAS Gripen påminner lite om en insekt framifrån.

Efter en intressant guidning tackade vi för oss och på började bussturen mot lunch.

Framme vid Margretetorps gästgiveri.

Lunchen åts i det gamla anrika gästgiveriet, där man fick välja på fisk eller kött och kaffe med kaka efteråt.

När vi var mätta och belåtna satte vi oss åter i bussen för resan hemåt och kunde se tillbaka på en intressant och trevlig dag.

Ringhalsveteranerna dagstur Öströö Fårfarm ochStigs Motormuseum  Onsdag 15 maj.

Vi åker med Veddige buss.
Program onsdag 15 maj:
kl. 09.10        Veddige, parkering Lågprislegenden.
kl. 09.20        Varberg Nord, Cirkel K vid E6.
kl. 09.30        Varberg, parkering Arenahallen, Påskbergsvallen.

kl. 10.00        Besök Stigs Mc o Motormuseum Flähult. Fika och museum.
Transport Öströö Fårfarm.
kl. 12.30 – 13.30 Lyx lunch med lammbuffé.
kl. 13.30 – 14.15 Lammsafari, visning.
ca. kl. 14.15 – ca. 15.15 Tid för att besöka butiker och shopping.
Hemresa, åter hemma cirka 15.50 – 16.00.

Anmälan krävs, begränsat antal platser.
Pris 200 kr för medlem, 300 kr för medföljande.
Ingår: buss, fika, museum, lammbuffé och lammsafari.
Bindande Anmälan, senast Torsdag 2 maj.  

Begränsat antal platser, reservation efter tidpunkt anmälan.
 
Betalning först efter ni har erhållit en bokningsbekräftelse.
Bekräftelse kommer att skickas ut cirka 5 maj.  
Betalning till RIVET Bankgiro, enligt info vid bekräftelsen.

OBS! Anmälan är bindande, senast Torsdag 2 maj:
Härmed anmäler vi.
Namn :                                                       Tel:
Ange ev. Allergier:
Viktigt, ange Önskad påstigningsplats:  
           
OBS!Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
frågor telefon 0706987106  Ulf.   Anmälan är bindande.

Glöm inte att ange önskad påstigningsplats i anmälan.  
 
Välkomna
Styrelsen Ringhalsveteranerna.

Årsmötet 2024

Årsmötet hölls 22 mars i Info byggnadens hörsal som vanligt med ett 60-tal medlemmar.
Åke Wallin hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

Andreas Ahagen inledde med att berätta om avvecklingen av R1 och R2. En operation som inte är helt enkel att genomföra och styrs nu helt av Ringhals.

Efter en kort bensträckare tog Åke över och årsmötet med sedvanliga godkännande och val genomfördes på ett föredömligt sätt.

Åke Wallin leder årsmötet och sekreterare Magnus C Bengtsson skriver protokoll.

När årsmötesförhandlingarna var avslutade bjöds det på ”danska smörrebröd”

Smörrebröden hade rikligt med pålägg och det bjöds på tre olika varianter. Det var ingen som behövde gå från hungrig.
Monika Karlsson hade köpt dem hos Ekholmens i Vessigebro.

Som vanligt blev det mycket prat och skratt under förtäringen.

VD Björn Linde fick den otacksamma uppgiften att berätta om läget på Ringhals när de flesta hade ”paltkoma” efter de danska mackorna.
Men som vanligt kom han med intressant information som medlemmarna tog till sig.

Åke avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Utflykt till Ängelholms flygmuseum

Ringhalsveteranerna dagstur Ängelholms Flygmuseum onsdag 24 april.

Vi åker med Veddige buss
Program onsdag 24 april:
kl. 08.15            Veddige, parkering Lågprislegenden.
kl. 08.25            Varberg Nord, Cirkel K vid E6.
kl. 08.35            Varberg, parkering Arenahallen, Påskbergsvallen.
kl. 09.00            Falkenberg, Vinbergsmotet, parkering vid Lantmännen vid E6.
kl. ?                     Ev. på begäran påstigning längre söderut vid E6?

Besök Ängelholm Flygmuseum.
kl. 10.00 – 10.30 Fika.
Kl. 10.30 – 12.00 Guidad visning.
Transport till Magretetorps Gästgifaregård för Lunch.
kl. 13.00 – ca. 14.00 Lunch.  
Lunch, välj Kött, Fisk eller vegetarisk.
Hemresa, åter hemma cirka 15.45 – 16.00.

Anmälan krävs, begränsat antal platser.
Pris 200 kr för medlem, 300 kr för medföljande.
Ingår: buss, fika, guidad visning museum och lunch.
Bindande Anmälan, senast Lördag 13 april.  

Begränsat antal platser, reservation efter tidpunkt anmälan.
 
Betalning först efter ni har erhållit en bokningsbekräftelse.
Bekräftelse kommer att skickas ut ungefär 16 – 17 april.  
Betalning till RIVET Bankgiro, enligt info vid bekräftelsen.

OBS! Anmälan är bindande, senast lördag 13 april:
Härmed anmäler vi.
Namn :                                                       Tel:
Val av lunch, jag önskar äta:
Viktigt, ange Önskad påstigningsplats:  
           
OBS! Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
frågor telefon 0706987106  Ulf , Anmälan är Bindande.

Glöm ej att ange önskad påstigningsplats i anmälan.  
 
Välkomna
Styrelsen Ringhalsveteranerna.

Erbjudande musikteater

25/3, kl. 14:00 Spelas den bejublade musikteater-föreställningen Killen som ramlade ner från himlen på Folkets hus i Varberg

Anmäl dig kostnadsfritt senast 18/3 här:

Killen som ramlade ner för himlen | Varbergs kommun

”Följ med när Kerstin från Halmstad möter den amerikanske piloten Pete, en kväll på Tylösand 1944. Ett möte som kom att förändra deras liv för alltid. Kläder, rekvisita, dans och sånger från epoken ger liv åt denna verklighetsbaserade berättelse”.

På scen: Henrik & Alexandra Murdock, Manus och regi: Martin Odd

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, FÖRST TILL KVARN!

VÄLKOMNA!

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse till Ringhalsveteranerna årsmöte 2024
Dag: Fredag 22 mars 2024.
Tidpunkt:  Start kl. 08.00.
Plats: Ringhals Infocenter, hörsalen.

*Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.

Program Fredag 22 mars.
08.00–08.30 Öppnande av möte, inledning Årsmöte.
08.30-ca.10.00 Andres Ahagen informerar om avvecklingen R1/R2.
Därefter kort bensträckare.
10.15–ca. 11.15 Årsmöte.
ca. 11.15–12.00 Fika och lättare förtäring.
12.00-13.00 Björn Linde informerar om Ringhals och Vattenfall.
ca. 13.00-13.20 Ev. kvarstående frågor och Avslutning.

Anmälan krävs för planering av förtäring.
Anmäl dig senast torsdag 14 mars.
OBS!  Anmälan skall ske till mail:  nilsson.varberg@telia.com
eller på telefon:  0706987106   (Ulf)
 
Välkomna 
Ringhalsveteranerna styrelsen.

Dagordning Ringhalsveteranerna Årsmöte 2024.
1.                   Mötets öppnande.
2.                   Godkännande av dagordning för mötet.
3.                   Val av ordförande för mötet.
4.                   Val av sekreterare för mötet.
5.                   Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordförande  justera protokollet.
6.                   Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
7.                   Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.                   Ekonomisk redovisning.
9.                   Revisorernas berättelse.
10.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.                Rivets program för 2024.
12.                Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2024.
13.                Fastställande av årsavgiften för år 2025.
14.                Val av ordförande för 1 år.                                       (mandattid 1 år).
15.                Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2 år
                     och en ordinarie styrelseledamot för 1 år.                (mandattid 2 år)
16.                Val av två suppleanter för 1 år.                                 (mandattid 1 år).
17.                Val av en revisor för 2 år.                                          (mandattid 2 år).
18.                Val av en revisorssuppleant för 1 år.                         (mandattid 1 år).
19.                Val av tre personer till valberedning varav
                      en skall vara sammankallande.                                (mandattid 1 år).
20.                Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
21.                Övriga frågor och information från styrelsen.
22.                Mötets avslutande.