Årsmöte

RIVET:s årsmöte kommer att hållas fredag 22 mars kl. 08.00 – 13.00

Motioner bör vara inlämnade senast 18 februari så styrelsen kan behandla dem på sitt nästa styrelsemöte.

Kallelse med anmälan till årsmötet kommer senare.

/Styrelsen