Sammankomst 2020-02-04

Tisdagen 4/2 hade Rivet bjudit in till fika och mingel och därefter ett föredrag av Anders Källgård om svenska öar. Ett fyrtiotal intresserade dök upp och fick lyssna på en intressant berättelse om Anders forskning över svenska öar vilket han även skrivit en bok om med många fina akvareller som illustration. Frågan är om Anders är en nesofil eller insloman? Det är upp till var och en att bestämma. Kjell Svensson tackade för en intressant föreläsning och överlämnade en bok om Ringhals.

Nesofil = Ö-älskare

Inslomani = Ö-galenskap