Avtackning Ringhals 1

På grund av pågående pandemi och rådande restriktioner kommer inga av Ringhals Veteraner bli inbjudna att delta vid avtackning av Ringhals 1, som tas ur drift vid årsskiftet 2020.

Styrelsen