Bilder från årsmötet

Före årsmötet informerade VD Björn Linde om läget på Ringhals

När det var dags att starta årsmötet uppstod tekniktrassel, det visade sig att hörsalen numera saknar dator vilket vi missat. Trots supporthjälp som arbetade intensivt lyckades vi inte få upp någon storbild, men genom lite pappers kopiering kunde medlemmarna delges möteshandlingarna.

Mötet kunde startas.

Ordföranden och sekreteraren arbetar på.

Lars Gomersson avtackas efter sina år i valberedning och sitt arbete i styrelsen av Ulf Nilsson.

Även avgående ordförande Kjell Svensson fick tack och en blomma av Ulf.

Som avslutning på mötet lämnade Kjell över ordförandeklubban till den nyvalde ordförande Åke Wallin.

Efter mötet smakade det gott med smörgåstårta och få en trevlig pratstund med gamla arbetskamrater.