Höstmöte 2022-11-01

Rivets ordförande Åke Wallin började med att hälsa alla välkomna och berättade lite om Rivets aktiviteter under året. Därefter lämnade han över ordet till Katarina Rogerström.

Stf Underhållschef Katarina Rogerstam

Katarina började med att informera om säkerheten i lokalen, utrymningsvägar, samlingsplats och sådant.
Hon fortsatte att berätta om driftläget på Ringhals fyra block där det endast är 3:an som producerar för tillfället. 1:an och 2:an är avställda och där pågår servicedrift som kräver mycket resurser från Ringhals.

VD Björn Linde

Därefter tog VD Björn Linde över ordet och berättade om problemet med tryckhållaren på 4:an.
Han tog även upp politikernas förhoppning att kunna återstarta 1:an och 2:an. Detta hävdar han är omöjligt nu, kunde kanske gått att få igång 1:an om frågan kommit för några år sedan. Men detta hade inte varit något ”quick fix” utan krävt stora kostnader och mycket tid.
Det finns planer för att bygga nya SMR reaktorer på Ringhals men det kommer att ta minst tio år framåt.
Björn svarade på frågor från åhörarna som hade många undringar om läget på Ringhals och energiläget i stort.

Kaffe med bulle uppskattade all i pausen.

Efter pausen berättade Åke Wallin om Rivets planer för aktiviteter inför 2023 där han även uppmanade medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter som önskas.
Katarina Rogerstam berättade om hur åtgärderna på 4:ans tryckhållarvärmare ska utföras.

Ett 70-tal medlemmar hade kommit till höstmötet

Efter mötet bjöd Rivet på Lunch i Restaurang V2