Varbergs tunneln fulltecknad

OBS! Anmälningslistan fulltecknad.

Anmälan för studiebesök vid Varbergstunneln

Vi har fått ett erbjudande från ansvariga för arbetet med Varbergstunneln,
dock inte inkluderande ett besök i själva tunneln p g a säkerhetsrisken.

Tid: 26/5 kl 10:00 – 12:30 vid Baggens gränd 1 (gamla Försäkringskassan).

Besöket omfattar 2 till 2,5 timmar och innehåller en presentation samt en rundtur.

Deltagandet är begränsat till 50 personer så det är först till kvarn, som gäller!

Svara senast den 26/3