Tunnelbesöket

Anmälningstiden för Tunnelbesöket har nu gått ut och de 50 tilldelade platserna har fyllts av medlemmar (se filen).
Detta innebär, tyvärr, att det inte finns plats för de respektive
som också anmälts.