Tunnelbygget i Varberg

Fredagen 26 maj samlades ett femtiotal Ringhalsveteraner för att få information om det pågående tågtunnelarbetet under Varberg.
Vi fick först en säkerhetsgenomgång om vad som gällde på arbetsplatsen, hjälm och varselväst var obligatoriskt.

Därefter delades vi upp i två grupper varav den ena påbörjade vandringen utmed det kommande spåret. Andra gruppen fick information av Johan Hjertström som är projektchef för Trafikverket.
Johan berättade om projektets framdrift och vilka svårigheter som uppstått under projektets gång.
Efter cirka en timmas genomgång skiftade grupperna och grupp ett fick sin genomgång av Johan och grupp två fick påbörja vandringen.

Ringhalsveteranerna börjar samlas inför Tunnelbesöket.

Johan Hjertström informerar.

En av de duktiga guiderna, Joel, berättar om bygget.

Det är på stora ytor som arbetena pågår.

Intresserade veteraner iförda varselväst och blå hjälm begrundar bygget.

Här ska stationshuset så småningom byggas.

Här börjar bergtunneln