Julhälsning

Hej Ringhalsveteraner!  
År 2020 blev ett förfärligt år där inget blev som vanligt.
Vi har varken kunnat umgås eller resa.
Glädjande nog verkar vaccinationen mot Covid komma igång inom snar framtid.

Med hopp om en förbättring  
Önskar vi i styrelsen er 

En riktig God Jul
         Och
Ett Gott Nytt år   

Årets julgåva från RIVET går till Operation Smile och till Almers Hus

Medlemsbrev RIVET december 2020

Hej alla Ringhalsveteraner!
Det är tyvärr inte bara årstiden som ser mörk ut. Nej, vi trodde/önskade ju att pandemin skulle falna ut i höst, men så blev som ni vet inte fallet.
Eftersom vi inte kunnat och fortfarande inte kan samlas inomhus har vi fått göra egna små utflykter i skog o mark eller på hav.
Lars Gomersson och hans särbo har sammanställt en rad av utflykter som de har varit ute på, både före pandemin och under denna.
Vi har tagit ett axplock utav Lasses sammanställning och lagt ut på vår hemsida under ”Reseberättelser”. Även om det nu börjar gå mot höst och vinter, så kommer det ju en vår så småningom, och då kan vi passa på att besöka några av dessa utflyktsmål. Det finns säkert en del av dessa som ni inte har besökt.
Information från Ringhals Konstklubb ligger ute nu på vår hemsida. Ni kan läsa där hur Konstklubbens styrelse har tänkt sig lottdragningen, och där ligger också alla alsterna.
Ni har tidigare fått ett mail från oss, och nu senast även från en styrelsemedlem i Stockholmsföreningen, avseende kommande digitala föreläsningar. Hoppas ni utnyttjar detta. Det ska bli spännande att se hur det fungerar. Vi vet ju inte hur vintern och våren kommer att se ut med avseende på pandemi och restriktioner, så detta är kanske något som vi i Rivet kan nyttja framöver enkom för oss.


Styrelsen

Ringhals Konstklubb

”Årsmöte och dragning”

På grund av nya direktiv med max 8 personer samlade samtidigt i denna Corona-pandemi måste vi tyvärr flytta på årsmötet och konstdragningen.

I nuläget vet vi inte hur länge restriktionerna gäller men vi återkommer i januari och ser hur läget ser ut då.

Vi förlänger även möjligheten till att bli medlem till 31 dec-20. Detta då väldigt många av personalen jobbar hemifrån och kanske missat att se våra fina konstverk som finns i RG21-entrén. Foton och förteckning finns på vår hemsida: http://insidan.ringhals.vattenfall.se/medarbetarservice/halsa-fritid/Fritidsforeningar/Ringhals-konstklubb/

Vår plan är att ha utlottningen separat (med bara styrelsen och två vittnen) och sen presenteras vilka vinnarna är. De som har vunnit får komma och välja konstverk vid ett tillfälle där vi delar upp dem i mindre grupper. Troligtvis blir det här i januari. (Vi vill avvakta över julen eftersom så många jobbar hemma nu och restriktionerna är så hårda.)

Hälsningar
Styrelsen

Årets julbord inställt.

Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att ställa in årets julbord. Under rådande pandemi är det inte förenligt med Folkhälsomyndighetens direktiv att samla en stor grupp där flera tillhör olika riskgrupper.

Medlemsbrev RIVET augusti 2020

Hej alla tappra Ringhalsveteraner!

Vi hoppas att ni alla har haft en bra sommar och klarat er från pandemin.

Det är ju fortfarande ett besvärligt läge för oss, mest med tanke på att vi inte kan träffas under normala betingelser inomhus.

Styrelsen har träffats några gånger under våren, samt ett möte nu i slutet av augusti. Alla möten per telefon.

Vi beslöt nu att ställa in de aktiviteter i höst som vi haft med i programmet. Detta naturligtvis enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer där vi äldre ska vara extra försiktiga. Det känns inte ansvarsfullt att ha några möten eller studiebesök förrän vi kan se att det är riskfritt.

Om situationen förändras till det bättre, så kommer vi naturligtvis så fort som möjligt att starta upp igen. Det vore trevligt om vi kunde ordna ett julbord, även om det just nu ser väldigt mörkt ut.


Nisse, vår webansvarige, har skapat en ny hemsida för Rivet. Vi har diskuterat frågan ett tag. Det var dags nu att förverkliga av flera olika anledningar. Dels för att det efter ägarskifte på webhotellet blivit svårare att hantera, och dels för att få en enklare och lättare struktur och åskådliggörande.

Ni använder samma adress som tidigare, rivet.se, för att komma till nya hemsidan.

Vi önskar er alla en fin fortsättning på hösten, och att vi så snart rekommendationerna mildras kan träffas igen för trevlig samvaro.

Styrelsen

OBS! Årsmötet inställt

Årsmötet inställt tills vidare.

Då Ringhals beslutat att ej tillåta externa besök i sina lokaler samtidigt som Rivets styrelse anser att medlemmarna ej ska utsättas för risken med Coronaviruset kommer årsmötet att hållas senare.
Ett brev kommer att gå till alla medlemmar angående uppskjutningen av årsmötet. Inget nytt datum kan anges utan vi får avvakta tillsvidare.